ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพราะปลูก ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จำนวน 9-0-00 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าวได้รับผู้จ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว