ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9-0-00 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบุโบย ตำบลแหลมสน ,พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านลานเสือ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว