เดือน: เมษายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒

ตามที่ กรมพัุฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างก่อสร้างรับบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒.ผ.๒/๒๕๖๓ ปริมาตรดินขุด ๔๗,๑๗๕ ลบ.ม. โดยวิธีการคัดเลือก นั้น การจ้างงาน (๗๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.๑๒

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ผ๑/๒๕๖๓ ปริมาตรดินขุด ๕๘,๗๐๐ โดยวิธีคัดเลือกนั้น การจ้างงาน(๗๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ผ๑๑/๒๕๖๓ ในพื้นที่บ้านผัง ๓๒,๓๔,๓๘, ม.๒ , บ้านผังอุใดเจริญ ม.๕ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017