เดือน: มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์ จำนวน 273 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดดังกล่าว ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่บ้านโคกพิลา หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่บ้านฉลุงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017