ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดทำโรงเรือนเพาะปลูกผักบนกระเบื้อง โครงการนำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีคัดเลือก

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างจัดทำโรงเรือนเพาะปลูกผักบนกระเบื้อง โครงการนำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีคัดเลือก นั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว