ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่บ้านฉลุงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน

100,000 กล้า บ้านจีน หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 100,000 กล้า และบ้านกาแน๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 100000 กล้า รวมทั้งสิ้น 300,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว