ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่บ้านโคกพิลา หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น

300,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว