เดือน: กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแม็คโฮผสมวัสดุทำปุ๋ยหมัก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้างเหมารถแม็คโฮผสมวัสดุทำปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กข5389สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กข5389สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017