ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว