ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแม็คโฮผสมวัสดุทำปุ๋ยหมัก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้างเหมารถแม็คโฮผสมวัสดุทำปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว