ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโดโลไมท์ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจัดซื้อโดโลไมท์ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยวิธีคัดเลือก นั้น บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์  โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดดังกล่าว  ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว