ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้และจัดสถานที่

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้และจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว