ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว