ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบเลขที่ พด.12 สต.ก.5/2564 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินจัดจ้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว