เดือน: กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด

ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 88 รายการ โดยวิธีประมูล (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ)

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.12 สต.15/2564

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.12 สต.15/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโตย 99 ก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.12 สต.4/2564

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.12 สต.4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโตย 99 ก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 71,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017