ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.12 สต.10/2564

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบเลขที่ พด.12 สต.10/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว