ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ต.นิคมพัฒนา จำนวน 1 บ่อ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ต.นิคมพัฒนา จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโตย 99 ก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง