ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด

ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 88 รายการ โดยวิธีประมูล (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ)