ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ้านทุ่งไหม้ ม.1 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล บ้านหนองยูง ม.8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ้านทุ่งไหม้ ม.1 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล บ้านหนองยูง ม.8 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน 57,000 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายซุลัยมาน เจ๊ะหลี เป็นเงินทั้งสิ้น 34,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง