ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างงาน จำนวน 50 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็กซิสต๋อง 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง