เดือน: กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการผลิตปุ๋ย จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 232,320 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กระสอบทราย จำนวน 2,496 ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางณัฎฐา หงส์สิทธิพันธุ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,480 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิวคอมเซอร์วิส เป็นเงินทั้งสิ้น 19,300 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017