ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 3 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาม การโยธา เป็นเงินทั้งสิ้น 120,020.67 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Updated: กรกฎาคม 9, 2021 — 10:42 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017