ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กระสอบทราย จำนวน 2,496 ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางณัฎฐา หงส์สิทธิพันธุ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,480 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Updated: กรกฎาคม 23, 2021 — 2:46 pm
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017