เดือน: กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลับกองปุ๋ยหมัก พด. 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างกลับกองปุ๋ยหมัก พด. 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิทักษ์ ชอบแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การแปรรูปผลไม้และผัก และน้ำตาลธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.การเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 43,784 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องพิมพ์และอุปการณ์การพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เลิศชัยโอเอ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,395 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017