เดือน: สิงหาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าพันธุ์ผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อต้นกล้าพันธุ์ผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น พืชพันธ์ุ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 29,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการผลิตปุ๋ย จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 17,040 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคลิลิค และโรพอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคลิลิค และโรพอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโมเดิร์กราฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 25,448 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017