ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคลิลิค และโรพอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคลิลิค และโรพอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโมเดิร์กราฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 25,448 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง