เดือน: กันยายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าทำหนังสือแผนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาค่าทำหนังสือแผนตำบลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 30 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์ท่าชะม่วง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงสาธิตขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงสาธิตขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 8 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบูบากาก อุสนุน เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูล เก็บผลผลิตข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสง โครงการงานวิจัยการจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดอัตราปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ างเหมาเก็บข้อมูล เก็บผลผลิตข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสง โครงการงานวิจัยการจัดการดินกรดที่เหมาะสมร่วมกับลดอัตราปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกข้าวโพดหวาน – ถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาแมน สาแล๊ะ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017