ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด

ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลและยกเลิกป้ายทะเบียน และสงวนสิทธิ์ไม่โอนทะเบียนให้แก่ผู้ประมูลได้

Updated: กันยายน 15, 2021 — 10:52 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017