ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ทราย จำนวน 12 คิว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พีรวัฒน์ค้าวัสดุ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,450 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Updated: กันยายน 8, 2021 — 9:36 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017