ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โดโลไมท์ จำนวน 40 ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญ ไมท์นิ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง