ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ม.3 บ้านควนล่อน ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ม.3 บ้านควนล่อน ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 107,500 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสีตีอีฉ๊ะ แดสา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,125 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง