ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น พันธุ์พืช จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางณัฏฐา หงส์สิทธิพันธุ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Updated: กันยายน 10, 2021 — 9:56 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017