ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พาเลทใช้สำหรับวาง เมล็ดปอเทือง เชื้อ พด.ต่างๆ และอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (พาเลทใช้สำหรับวาง เมล็ดปอเทือง เชื้อ พด.ต่างๆ และอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อุปกรณืวางวัสดุซ้อนบนแท่นพัลเลต จำนวน 1 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญ ไมท์นิ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง