ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไซเบอร์โซน ไอที เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง