ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงสาธิตขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงสาธิตขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 8 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบูบากาก อุสนุน เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

Updated: กันยายน 22, 2021 — 10:21 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017