ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าทำหนังสือแผนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาค่าทำหนังสือแผนตำบลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 30 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์ท่าชะม่วง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง