เดือน: ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (หินปูนฝุ่น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (หินปูนฝุ่น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปูนขาว จำนวน 80 ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด รุ่งเจริญ ไมท์นิ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซี.ซี. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซี.ซี. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส โดยวิธีคัดเลือก นั้น ยานพาหนะหรือรถยนต์ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระสอบสูบ 2,400 ซี.ซี. กำลังเครื่องยนต์สูฃสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017