ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระสอบสูบ 2,400 ซี.ซี. กำลังเครื่องยนต์สูฃสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน