ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซี.ซี. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซี.ซี. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส โดยวิธีคัดเลือก นั้น ยานพาหนะหรือรถยนต์ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง