ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (หินปูนฝุ่น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (หินปูนฝุ่น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปูนขาว จำนวน 80 ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด รุ่งเจริญ ไมท์นิ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง