ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 5 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด อรจิราเจริญกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 92,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง