ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2565 (รอบ 1) อำเภอเมือง ปละอำเภอควนโดน จำนวน 6 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2565 (รอบ 1) อำเภอเมือง ปละอำเภอควนโดน จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 6 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด ธามการโยธา เป็นเงินทั้งสิ้น 126,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง