ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโดโลไมท์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พื้นที่เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 18 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตรโดโลไมท์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พื้นที่เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 18 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โดโลไมท์ จำนวน 18 ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด รุ่งเจริญ ไมท์นิ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 30,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง