ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโดโลไมท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อโดโลไมท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โดโลไมท์ จำนวน 3 ตัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด รุ่งเจริญ ไมท์นิ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง