ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อการเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการแปรรูปน้ำตาลหรือผลิตภัณฑ์น้ำตาล และถังทรงกระบอก จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญศรีการค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 31,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง