ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2565 เพิ่มเติมรอบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จัดจ้างโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2565 เพิ่มเติมรอบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น การจ้างงาน จำนวน 7 บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หุ้นส่วนจำกัด มาย ซัคเซส ช็อป (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 147,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง