ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม – ดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม – ดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หุ้นส่วนจำกัด อรจิราเจริญกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 213,700 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง