ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.12 สต.1/2565 ปริมาตรดินขุด 1,080 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบเลขที่ พด.12 สต.1/2565 ปริมาตรดินขุด 1,080 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หุ้นส่วนจำกัด ธาม การโยธา เป็นเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง