ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.1 ต.ป่าแก่บ่อหิน ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 70,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ม.1 ต.ป่าแก่บ่อหิน ม.7 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 70,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 70,000 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายซุลัยมาน เจ๊ะหลี เป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง