ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่ บ้านผัง 117, 114 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 130,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่ บ้านผัง 117, 114 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 130,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 130,000 กล้า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายหมาดดม หมีดนุ้ย เป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง